o Arben ja zëk ju ko ftë, Va ksínat që ua dh uroi Rama nuk po i doni, këto të Zemajt nuk po i nënshkruani, çfarë z ori keni?

Drejtorit i Periskopit, Ilir Mirena ka re aguar nd aj de klaratës të ministrit Arben Vitia, se pr okuroria duhet të nis he tím nd aj Gazetës Insajderi për publíkimin e hu lumtimit, ku thuhej se Vitia nuk e nënshkroi kontratën për si gurimin e v aksínave Pf izer.

Sipas Mirenës, ky është një k ërcënimi ab surd që mi nistrit beri nd aj kolegëve gazetar.

Tu tje, ai tha se vetme ha llin e qytetarëve nuk e kane pasi nuk tregoi pse nuk e ka nënshkruar kontratën, duke shtuar se kur kontrata te tilla an ulohen apo nuk nënshkruhen mendja te shkon qe diçka e q elbur fsh ihet aty

Kur ko ntrata te tilla an ulohen apo nuk nenshkruhen mendja te shkon qe diçka e qe lbur fsh ihet aty – fa vorizim i ko ntraktuesve te afe rt me pu shtetin?!Va ksínat qe ua dhu roi Edi Rama nuk po i doni, keto qe i ka po rositur ish-ministri Zemaj nuk po i ne nshkruani, çfare zo ri e keni? Ajo qe po sh ihet eshte se veç ha llin e qytetarve nuk e keni…Ja zëk..”, ka shkruar Mirena.

Be the first to comment on "o Arben ja zëk ju ko ftë, Va ksínat që ua dh uroi Rama nuk po i doni, këto të Zemajt nuk po i nënshkruani, çfarë z ori keni?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*