O Z ot Sa Shumë Dhi mbje Në Familjen Shqiptare! De tajet, Si Hu mbën Je tën Në Shtëpinë E Fqinjit Dy Prej Tri njakëve-MOS KALO Pa Thene Ng ushellime

Një ngj arje e rë ndë është shënuar ditët e fundit në Gjermani, ku një familje shqiptare ka pë rjetuar hu mbjen e dy vogëlushëve.

Ngja rja ka ndodhur në Greven të Gjermanisë, ku mediat vendase ra portojnë se dy prej tr injakëve të familjes, vetëm 2 vjeç janë mb .ytur në një re zervuar me ujë, pranë shtëpisë së fqinjit .

Fëmijët ishin duke lu ajtur në shtëpi dhe më pas kanë da lë nga banesa për të shkuar në re zervuarin e fqinjit, pasi ai aty mb ante pe sha de korativ dhe ata kërkonin t’i shihnin. Mirëpo, kjo ka rezultuar fata le për dy vogëlushët.

Kur dy fëmijët janë l arguar, binjakja e tretë ka nisur të qa jë. E motra e madhe ka shkuar për ta qe tësuar dhe në momentin kur ka parë që nuk kanë qenë në shtëpi dy bi njakët ka nisur ti kërkojë.

Ndërkohë al armi është ngr itur nga fqinja, e cila i ka parë në re zervuar. Zë rin e saj e ka dëgjuar vajza e familjes dhe ka vr apuar drejt re zervuarit

Menjëherë i ka nxj errë jashtë fëmijët të cilët janë dë rguar me urgje ncë me he likopter në sp ital, por nuk kanë ar ritur dot të shp ëtojnë

Be the first to comment on "O Z ot Sa Shumë Dhi mbje Në Familjen Shqiptare! De tajet, Si Hu mbën Je tën Në Shtëpinë E Fqinjit Dy Prej Tri njakëve-MOS KALO Pa Thene Ng ushellime"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*