O ZOT na sh peto neve.. Nga minuti nminut pr iten te bien r aketat e Kinës n’Shqiperi e Kosovë

Mbetjet e r aketës kineze që ka dalë nga k ontrolli p ritet të bien në sipërfaqen e Tokës në orët e fundit të ditës se shtunë ose në orët e para të së dielës.

Kjo qendër ka p ublikuar edhe një hartë me z onën e r ënies së mu ndshme të raketës, në të cilën përfshihet edhe Ballkani.

Përmes një p ostimi në rrj etet s ociale, or ganizata “A erospace C orporation” tha se pa rashikimi më i ri nga Qendra e saj për St udime të Rihyrjes dhe Mb etjeve në Orbitë është që hyrja e r aketës “M arch 5B” të ndodhë tetë orë më herët ose tetë orë më vonë se 6 e 19 minuta sipas ores tone lokale.

Në hartën me r ënie të mu ndshme të r aketës përfshihen pjesa më e madhe e Evropës, pë rfshirë Kosovën e Shqipërinë, te rritori i plotë i Azisë, pjesa li ndore e Afrikës, Oqeani Indian, rreth gjysma e O qeanit Paqësor, Australia me O qeani dhe pjesa ve riperëndimore e Amerikës Veriore, përfshirë Alaskën e ShBA-së dhe një pjesë të territorit të Kanadasë.

Be the first to comment on "O ZOT na sh peto neve.. Nga minuti nminut pr iten te bien r aketat e Kinës n’Shqiperi e Kosovë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*