Obiliq, pas m osmarrëveshjes me babain, djali ia vëri fl akën shtëpisë së tij

Një ngj arje e p azakontë ka nd odhur dje në qytetin e Obiliqit.

Ank uesi m ashkull kosovar ka inf ormuar se i biri i tij i d yshuari ma shkull kosovar, pas një m osmarrëveshje i ka vënë fla kën shtëpisë së tij, transmeton In deksonline.

Zja rrfikësit kanë shuar zj arrin. F atmirësisht, nuk r aportohet për të lë nduar.

I d yshuari gj endet në a rrati. Rasti është duke u h etuar, thuhet në R aportin e P olicisë së Kosovës.

Be the first to comment on "Obiliq, pas m osmarrëveshjes me babain, djali ia vëri fl akën shtëpisë së tij"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*