OBSH jep lajmin e madh qe mezi e pr isnim: Ja kur iken p andemia perfundimisht!

Kreu i O rganizatës Botërore të Sh ëndetësisë tha në një k onferencë shtypi se bota m und të vërë nën ko ntroll pandeminë Covi d 19 gjatë muajve të ardhshëm, nëse shp ërndahen në mënyrë të drejtë mjetet e domosdoshme për ta l uftuar s ëmundjen.

Aktivistja për ndryshimet kl imatike Greta Thunberg, iu bashkua ko nferencës v irtuale nga Suedia. Ajo th eksoi “n acionalizmin e v aksinave” dhe tha se është j oetike që vendet e pasura po i japin përparësi v aksinimit të shtetasve të tyre të rinj përpara grupeve që rr ezikohen nga k oronavirusi në vendet në zhv illim.“

Ne kemi mjetet për të futur p andeminë nën k ontroll brenda disa muajsh, nëse ato zbatohen në mënyrë të qëndrueshme dhe të barabartë”, tha në fjalimin e tij kreu i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebrejesys. Ai gjithashtu shprehu shq etësim për shkallën e lartë të përhapjes së Covi d 19 tek personat e moshës 29 deri 59 vj eçare në mbarë botën, gjë që sipas tij m und të jetë për shkak të v arianteve shumë më ngjitëse.

“U deshën 9 muaj për të arritur një milion vd ekje; 4 muaj për të arritur 2 milionë dhe 3 muaj për të arritur 3 milionë”, tha ai.

Aktivistja Th unberg tha që ndërsa një në katër persona në vendet e p asura tani është v aksinuar k undër Covi d 19, vetëm një në më shumë se 500 njerëz në vendet e v arfëra ka m arrë njërën d ozë.

“N acionalizmi i va ksinave po u dhëheq shp ërndarjen e v aksinave”, tha ajo.”E vetmja gjë e drejtë m orale është t’u jepet përparësi njerëzve që janë më të rr ezikuarit, pa m arrë parasysh se a j etojnë në një vend të pasur a të varfër”, shtoi aktivistja.

Be the first to comment on "OBSH jep lajmin e madh qe mezi e pr isnim: Ja kur iken p andemia perfundimisht!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*