“Op ozita të hartojë Librin e Zi të zgj edhjeve dhe ta dërgojë u rgjentisht në ins titucionet më të larta të BE-së, SHBA-së, N ATO-s dhe në Strasburg

Ish-kr yeministri Sali Berisha ka r eaguar për herë të parë pasi P artia D emokratike h umbi zgj edhjet e 25 pr illit.

Përmes një mesazhi në në rrj etet s ociale, ndërsa dikton rrugën që duhet të ndj ekë Op ozita në ditët në vijim, Berisha th ekson se 25 pr illi është ditë e zezë në h istorinë e d emokracisë në Shqipëri, pasi zgj edhjet nuk ishin demokratike. Sipas tij, v ota e shqiptarëve u ekz ekutua para se të h idhej në kuti.

“25 pr illi, ditë e zezë në h istorinë e demokracisë në Shqipëri! Zgj edhjet jo demokratike! M andat mbi dr ogën, kr imin, bl erjen dhe abu zimin me p ushtetin! V ota e lirë e shqiptarëve u ekz ekutua para se të h idhej në kuti! Të dashur miq, zgj edhjet, apo më saktë fa rsa e tyre përfundoi. Gjatë f ushatës dhe këto ditë më është r ikujtuar v iti 2000. Në t etor do zhv illoheshin zgj edhjet lokale.

Be the first to comment on "“Op ozita të hartojë Librin e Zi të zgj edhjeve dhe ta dërgojë u rgjentisht në ins titucionet më të larta të BE-së, SHBA-së, N ATO-s dhe në Strasburg"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*