P andemia/ Komiteti njofton m asat e reja a nti-Covi d

K omiteti Teknik i Ekspertëve bëri me dije se masat e fundit që ka m arrë për situatën e covi d në rajon. Mi nistrja Ogerta Manastirliu tha se: Kemi një rënie të ndj eshme të shifrave dhe f atalitetesh dhe ulje të shtruarish, i ncídencë dy javorë të ulët, rënie të pozitivitet total.

Ind ikatorë si këta na sjellin në vëmendje situatën e një viti më parë me í zolím tërësor. Këtë vit ja kemi dalë që pë rmes str ategjisë, këto kanë pasur pa d iskutim efe kte p ozitive.

Jemi në shifrat 537 mijë v àksínimeve, r itmi i v aksinimeve mbetet e lartë.

Kjo falë d isponibilitetit të v àksínave, në çdo hap jemi treguar të ku jdesshëm si me m asat dhe hapat e l irimit të tyre. Komiteti ka bërë një mbledhje sot dhe ka r ivlerësuar m asat, duke parë dhe situatën në Maqedoninë e Veriut dhe Greqi :

Vendosi h éqjen e karantinës 14 ditore për këdo vjen nga këto vende. Hapen auditoret e universiteteve për konsultime dhe pro vime. Vijon në fuqi rregullat e tjera , pra ora 22: 00 mbetet në fuqi.

Be the first to comment on "P andemia/ Komiteti njofton m asat e reja a nti-Covi d"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*