P olicia e Kosovës i shkruajnë gj obë sho ferit në gjuhën serbe

Një person nga Kamenica është d ënuar për ku ndërvajtje në tr afik, por dë nimi i shqi ptuar nd aj tij është bërë në gjuhën serbe.

Në ba zë të dokumentit shihet dë nimi i shq iptuar ndaj tij në gjuhën serbe, gjë që ka shka ktuar pak ënaqësi të madhe te sho feri.

Ar syeja e gjo bës ishte te jkalimi i shpe jtësisë nga shoferi, derisa te përshkrimi i k undërvajtjes po licia ka vendosur ta bëjë në serbisht.

Be the first to comment on "P olicia e Kosovës i shkruajnë gj obë sho ferit në gjuhën serbe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*