“P opulli foli qartë”/ Yuri Kim: Përgëzojmë Ramën për f itoren dhe Bashën për f ushatën e fortë

Pas r eagimit të DASH që vlerësoi dhe njohur re zultatin e zgj edhjeve në Shqipëri, ka r eaguar edhe amb asadorja e SHBA, Yuri Kim.

Përmes një mesazhi në rrj etet s ociale, Kim ka përgëzuar kr yeministrin Edi Rama dhe P artinë S ocialiste për fi toren.

Duke mos përmendur LSI-në, d iplomatja amerikane vlerëson edhe k ryetarin e P artisë D emokratike, Lulzim Basha për atë që ajo e cilesoi si një f ushatë të f ortë dhe që u dha zë dhe fr ymëzoi shumë persona. ‘Më e r ëndësishmja’, thotë amb asadorja, ‘ne e pë rgëzojmë po pullin shqiptar, i cili foli qartë’.

“Ne e p ërgëzojmë Kr yeministrin Edi Rama dhe P artinë S ocialiste për f itoren e tyre el ektorale. Ne gjithashtu përgëzojmë Kr yetarin e PD, Lulzim Basha për u dhëheqjen e një f ushate të fortë që u dha zë dhe shpr esë shumë njerëzve. Më e r ëndësishmja, ne e përgëzojmë p opullin shqiptar, i cili foli qa rtë. Duke njohur r ezultatet e këtyre zgj edhjeve dhe duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin, u dhëheqësit do të veprojnë me p ërgjegjësi për të mirën e popullit shqiptar. Ne shpr esojmë të punojmë me Shqipërinë për të f orcuar më tej ba shkëpunimin mbi d emokracinë, mbr ojtjen dhe bi znesin. “, shkruan Kim.

Be the first to comment on "“P opulli foli qartë”/ Yuri Kim: Përgëzojmë Ramën për f itoren dhe Bashën për f ushatën e fortë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*