Pa baba dhe me të ëmën e s ëmurë! Shikoni se çfarë mj erimi p ërballojnë këta dy j etimë

Kjo vajzë jeton në një fshat të largët të Shqipërisë, atje ku për vite me radhë e ka pr itur mj erimi, v uajtjet e v arfëria.

9 vite më parë Mirelës iu l argua nga kjo jetë i ati. Ishte e vogël kur ka nceri i mori babanë, por e tashmja është ajo që i kujton se çfarë ka hu mbur. Fare pak m emorje ka ruajtur në me ndje për të atin.

“Jam Mirela Bogdani, 16 vj eçe, j etoj në fshatin Rrajcë Bardhaj. Jetoj me mamin dhe vëllanë vetëm, babi ka nd ërruar j etë. Ka 9 v ite. Kishte k ancer në st omak. Atëherë isha shumë e vogël, nuk i kuptoja gjërat. Më kujtohet që i jepja mbështetje vëllait atëherë, i thoja më ke mua dhe mamin… por tani që jam rritur e ndjej shumë mu ngesën dhe r ëndësinë e tij. Do doja shumë ta kisha. Kur i ku ai, sikur më nd ërpre jeta aty…më kanë mbetur vetëm kujtimet për të, asgjë tjetër. J eta pa të është shumë e vë shtirë. “-thotë ajo.

Be the first to comment on "Pa baba dhe me të ëmën e s ëmurë! Shikoni se çfarë mj erimi p ërballojnë këta dy j etimë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*