Pallaska: Albin Kurti me shp enzime të shtetit, pa fi je tu rpi, bënë fu shatë në Shqipëri

Av okati Dastid Pallaska, ka kritikuar pjesëmarrjen e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në zgj edhjet e pë rgjithshme pa rlamentare në Shqipëri.
Ai ka thënë se Kurti është kryeministër me gj ysmë orari që është zgje dhur nga qytetarë se zonal.

“Ani u an koshim për disa zyrtarë që shk onin në pushim fundjave në Shqipëri me vetura zy rtare. Tash Kryeministri me vetura zy rtare e es kortë, me shp enzime të shtetit, bënë fu shatë po litike në Shqipëri, dhe atë pa fi je t urpi. Asgjë më mirë nuk mund të pritet nga një Kryeministër me gjy smë orari që është zgj edhur nga qytetarë se zonal.

Kosova do të bëhet vetëm atëherë kur për të vendosim qytetarët që kanë ZGJE DHUR që të ndërtojnë jetën e tyre dhe të familjeve të tyre këtu dhe vetëm atëherë kur vendin e udh ëheq dikush që nuk ka at dhe re zervë. Kush ka më shumë se një at dhe, nuk kanë asnjë at dhe!!!”, ka shkruar ndër të tjerash Pallaska në Fa cebook

Be the first to comment on "Pallaska: Albin Kurti me shp enzime të shtetit, pa fi je tu rpi, bënë fu shatë në Shqipëri"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*