Pamje që të pr ekin në shp irt/ Kjo është h istoria e dhimb shme e gruas shqiptare që fle në korridoret e spit aleve

Një grua shqiptare, e cila jeton në Mitrovicë është duke j etuar midis ska mjes dhe mje rimit.

Edhe pse atë e njohin të gjithë në Mitrovicë, ajo vazhdon ende të flejë në korridoret e spi taleve.

Bëhet e ditur se ins titucionet shtetërore nuk kanë arritur të s igurojnë një vend për të str ehuar Bahrijen.

Ajo ka çrreg ullime me ndore. Qytetarët në Mitrovicë sillen mirë me të dhe e nd ihmojnë sa herë kanë mu ndësi, por pr oblem për të mbetet strehimi i saj.

Historia e tr ishtë e Bahrijes është bërë e njohur në rrj etet sociale, ku qytetarët para disa dite kanë p ublikuar fotografitë e saj.

P amjet janë të rën da dhe të thye j në z emrën. Në foto sh ikohet se ajo është shtrirë për të fjetur në një stolat e sp italit.

Be the first to comment on "Pamje që të pr ekin në shp irt/ Kjo është h istoria e dhimb shme e gruas shqiptare që fle në korridoret e spit aleve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*