Pandeli Majko: Më 10 M aj shk arkohet Meta dhe unë do ta zë vendin e tij, do jem Pr esident për të gjithë shqiptarët njësoj

Pandeli Majko ka njoftuar që nuk do të j etë në Kuvendin e Shqipërisë. Ai tregoi se është ndër 10 më të v otuarit në çarkun e Tiranës. Përkundër që është ndër më të v otuarit, për shkak të s istemit el ektoral nuk do të m und të j etë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë.

PS në Tiranë f itoi 18 ma ndate, kurse numri r endor i Majkos ishte numër 19. P ostimi i plotë i tij:

Miq, megjithëse m atematika më rendit në 10 ka ndidaturat e votuara në qarkun e Tiranës, në zgj edhjet e 25 pr illit, unë nuk do të jem de putet në Kuvendin e Shqipërisë. Sistemi elektoral është ky që kemi pranuar. P ërvoja më ka m ësuar se duhet të j esh i gatshëm të shohësh atë që ekz iston.

Isha i bindur se do ti f itonim 19 m andate në Tiranë. Ndaj f ushatën për numrin tim personal 19 e kalova në plan të dytë. Edhe për këtë arsye, rezultati nuk është një përrallë që e mp osht me l ogjikë. Ju falenderoj që votuat për numrin 12, P artinë S ocialiste!

“Por gjasat reale që unë të jem Pr esident i vendit jan rritur shumë dhe se shpr esojmë dhe besojmë që pas shk arkimit të Pr esidentit aktual Ilir Meta më 10 M aj në pa rlament, do të jem unë ai i cili do të trashëgojë atë p ozitë por për të gjithë shqiptarët e jo me dallime partiake.” theksoi Majko.

Be the first to comment on "Pandeli Majko: Më 10 M aj shk arkohet Meta dhe unë do ta zë vendin e tij, do jem Pr esident për të gjithë shqiptarët njësoj"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*