Pas infektimit me C ovid, Çun Lajçi: I ru ajta paratë me ble një iP hone 12, tani men xi me dalin për il açe

Ak tori i njohur kosovar Çun Lajçi me anë të sta tuseve në Fa cebook, po e tregon gje ndjen e tij shë ndetësore.

Pas in fektimit me C ovid, ai tregoi që ka ku rsyer para për tetë muaj rresht, në mënyrë që të blejë një ip hone.

Duket se shë rimi nga ky vi rus po i ku shton shumë, saqë ce ku që asgjë nuk qenka më e rëndësishme se shëndeti.

Be the first to comment on "Pas infektimit me C ovid, Çun Lajçi: I ru ajta paratë me ble një iP hone 12, tani men xi me dalin për il açe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*