“PD nuk do t’i njohë kurrë këto zgj edhje”/ R eagon Mark Marku: Rama dhe llu mi i kr imit na i v odhën zgj edhjet në shkallë vendi. Do punojmë që…

Ka ndidati për d eputet i PD në Qarkun e Lezhës, Mark Marku, ka thënë se Partia Demokratike “nuk do t’i njohë kurrë këto zgje dhje dhe do të punojë që shumë shpejt që p ushteti nga duart e ba ndës gr abitëse të Rilindjes të kalojë tek populli”.

Nëpërmjet një po stimi në rrjetet s ociale Marku aku zoi kr yeministrin Edi Rama se ka vj edhur zgj edhjet në rang vendi me paratë e bu xhetit të shtetit.

“Paratë që u janë vj edhur juve nga q everia më e k orruptuar në botë, pra nga Rama, dhe llumi i kr imit na i vo dhën zgj edhjet në shkallë vendi. Ju g arantoj se Pa rtia De mokratike nuk do t’i njohë kurrë këto zgj edhje, dhe do punojë që shumë shpejt p ushteti nga duart e bandës gr abitëse të Rilindjes të kalojë tek p opulli”- tha Marku.

Ndër të tjera ai shton se Shtete e Bashkuara të Amerikës dhe B ashkimi E vropian nuk do ti nj ohin zgj edhjet e Ramës. “Jam i b indur se SHBA, BE dhe gjithë bota d emokratike nuk do ta njohin Lu kashenkon e Ballkanit, Edi Rama dhe zgj edhjet e tij”- theksoi ai.

Be the first to comment on "“PD nuk do t’i njohë kurrë këto zgj edhje”/ R eagon Mark Marku: Rama dhe llu mi i kr imit na i v odhën zgj edhjet në shkallë vendi. Do punojmë që…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*