PDK nuk ar rijnë t’i gr umbullojnë as edhe 15 persona në pr otestë

Kr yetari i Rinisë De mokratike të Kosovës, Donjet Bislimi, ka thënë që ak sioni i tyre shë rben për t’ia ri kujtuar M inistres së Punëve të Ja shtme, Donika Gërvalla-Schwarz, se ajo e p ërfaqëson dhe duhet ta pë rfaqësojë vetëm Kosovën.

“I ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës në atë kuti ta vazhdojnë de ponimin dhe t’ia ri kujtojmë ministres Schwarz se kush ka qenë ag resori dhe kush ka qenë vi ktima”, ka thënë Bislimi.

Bislimi e quajti “dhu ratë” këtë kuti që ata e kanë vendosur para objektit të m inistrisë, duke thënë se Gërvalla-Schwartz ka ha rruar se kë e pë rfaqëson në po litikën e ja shtme.

Be the first to comment on "PDK nuk ar rijnë t’i gr umbullojnë as edhe 15 persona në pr otestë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*