PDK: Va ksinat në Kosovë janë lë moshë për vendet që kanë dë shtuar

Kosova do të fu rnizohet me do za të va ksinës ku ndër ko ronavirusit të ko mpanisë britanike, As traZeneca, që e ka zhvi lluar në bashkëpunim me Universitetin e Oksordit.

Kontingjenti i parë me va ksina, në Kosovë ar rin në mbrëmjen e 28 ma rsit dhe është në ku adër të va ksinave që Kosova do të marrë fa las nga pr ogrami COVAX, i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (O BSH).

Në lidhje me këtë, një koment e ka bërë edhe zë dhënësi i PDK-së, Avni Bytyci.

Bytyci përmes një shkrimi në Fa cebook, ka thënë se va ksinat që vijnë sot në Kosovë janë do nacion/lëmoshë për vendet që kanë dë shtuar që t’i sigurojnë vet ato.

Be the first to comment on "PDK: Va ksinat në Kosovë janë lë moshë për vendet që kanë dë shtuar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*