Pe nsionistja h api një vr imë tek muri i shtëpisë së saj : Më pas ajo zb uloi dicka tepër të vecantë dhe vendosi që 25

Disa bletë që j etonin në vrimën e vogël të një muri në ballkonin e shtëpisë, nuk e shq etësonin aspak të z onjën e shtëpisë, Mara Faitelli, arkitekte në p ension. M ediat italiane shkruajnë se kur ajo pa një numër të madh bletësh që kishin ngo. rdhur në t arracë, p ensionistja u shq etësua.

Kështu, pronarja e shtëpisë, e vendosur për të zgj idhur pr oblemin pa iu bërë ke q krijesave, njoftoi shërbimin zja rrfikës. Këta të fundit të ala rmuar kanë shkuar në banesën e saj së bashku me një ekspert që merrej me bletarinë.

Si pa sojë e hapjes së një të ç are në mur, i la zja rrfikësit dhe bl etarin me gojëhapur. Në një zgavër të madhe ishte fshehur një zgj ua prej më shumë se 180 ce ntimetër e gjatë dhe një metër e gjerë.

Faitelli është shprehur se ishte shumë int eresante, njësoj sikur po shihje një d okumentar. “Bl etërritësi, më shpjegoi se kjo zgjua kishte qenë pre e një gr. abitjeje dhe kjo kishte shk aktuar edhe ngo rdhjen e krijesave të bek uara”, tregon e zonja e shtëpisë”.

Sipas mediave vendase, në fund të pr ocesit, bl etari arrit që të nxjerrë rreth 25 k avanoza me mjaltë. “Do t’ua dhuroj miqve. Jam e lu mtur që i gjeta unë, ka shtuar Mara.

Be the first to comment on "Pe nsionistja h api një vr imë tek muri i shtëpisë së saj : Më pas ajo zb uloi dicka tepër të vecantë dhe vendosi që 25"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*