Pema që po i çm end të gjithë shqiptarët, a skush nuk ja din emrin

Dy foto të pu blikuara nga faqja “Gramshi tek ju” me mb ishkrimin “Kush më thotë çfarë fr uti është”, ka hasur në një varg r eagimesh në rrj etin social F acebook.Sh ikovid me poshte:

Bëhet fjalë për një pemë e cila është fotografuar në fshatin Plepas të Nj ësisë Adm inistrative Tunjë.Autori ka d ashur të s aktësojë llojin e fr utit dhe në p rofilin e tij kanë v ërshuar q indra k omente.

Qytetarët kanë me ndime të ndryshme.Disa shprehen se ajo është një ku mbull e egër, të tjerë shkruajnë se ajo është një kulumri.Por ka edhe nga ata që sj ellin emra se si quhet kjo pemë në vende të ndryshme të b otës.

Be the first to comment on "Pema që po i çm end të gjithë shqiptarët, a skush nuk ja din emrin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*