“Për një orë shkru mbohet Athina” Kryeministrja Turke që shpë toi Shqipërinë nga Pu shtimi Grek në vitin 1997

Tansu Chiller, ish-kryeministrja e Turiqisë është një nga femrat të cilat kanë garantuar drejtpërdrejtë ruajtjen e kufijve të Shqipërisë në 1997-ën.

Atë vit trazírassh kur Greqia tentoí të “pusht0nte” jugun e Shqipërisë, kryeministrja e Turqisë Chiller i dha uItimatim Greqisë se brenda 24 orëve nuk terhíqen t rupat greke, atëherë do t’ju pusht0jmë brenda një ore. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

“Kush prek Shqipërinë, ka prekur dhe Turqinë”, kështu i tha presidentit grek asaj kohe.

Tansu Penbe Çiller (lindi më 24 m aj 1946) është ak ademike, ek onomike dhe politikane turke që sh ërbeu si Kryeministre e 22-të e Turqisë mes viteve 1993 dhe 1996. Ajo u bë e v etmja femër dhe e para që ka mba jtur postin e kry eministrit. Si udhëh eqëse e Partisë së Rrugës së Vërtetë, ajo shkoi njëkohësisht për të shë rbyer si Zëvendëse e Kryeministrit dhe Ministre e Punëve të Jashtme mes viteve 1996 dhe 1997. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Be the first to comment on "“Për një orë shkru mbohet Athina” Kryeministrja Turke që shpë toi Shqipërinë nga Pu shtimi Grek në vitin 1997"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*