Pr esidenca: Meta në d etyrë deri më 24 k orrik 2022, s’do t olerojë asnjë int imidim nga m afia lokale, rajonale dhe ndërkombëtare

Teksa është ngritur një Komision P arlamentar për sh karkimin e tij, Pr esidenca ka k onfimruar se pr esidenti Ilir Meta do të j etë në d etyrë deri më 24 k orrikt të 2022-shit, kohë kur i mb aron edhe m andati i tij.

Në një dalje për med iat, zëdhënësi i Metës, Tedi Blushi tha se Pr esidenca nuk do të t olerojë asnjë int imidim nga mafia lokale, r ajonale dhe nd ërkombëtare.

“Garantojmë të gjithë qytetarët, se në r espekt të be timit të tij me dorën mbi K ushtetutën e R epublikës së Shqipërisë, Pr esidenti Meta do të u shtrojë me përgjegjësi të pl otë, si kundër ka vepruar derimë tani, të gjitha f unksionet e Tij ku shtetuese deri më 24 k orrik 2022 dhe nuk do të to lerojë asnjë lloj int imidimi të Inst itucionit të Pr esidentit nga mafia lokale, rajonale dhe ndërkombëtare.”, tha Blushi.

Be the first to comment on "Pr esidenca: Meta në d etyrë deri më 24 k orrik 2022, s’do t olerojë asnjë int imidim nga m afia lokale, rajonale dhe ndërkombëtare"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*