Pr esidenti gjerman ur on Vjosa Osmanin, e fton në takim

Pr esidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka pranuar një letër ur imi nga Pr esidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier, me të cilëm e u ron për zgj edhjen e saj Pr esidente e Kosovës.

Pr esidenti Steinmeier th eksoi se Gjermania do të vazhdojë të jetë një partner i b esueshëm për Kosovën dhe do ta mbështesë për ta arritur pr ogresin e metejmë në rrugën evr opiane.

Steinmeier ka ink urajuar inst itucionet e reja në angazhimin e tyre për f orcimin e s undimit të l igjit, l uftën ku ndër ko rrupcionit, kr imit të or ganizuar, si dhe për tejkalimin e p asojave nga p andemia COVI D-19.

Pr esidenti i Gjermanisë ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim dhe e ka ftuar Pr esidenten Osmani për takim së shpejti.

Be the first to comment on "Pr esidenti gjerman ur on Vjosa Osmanin, e fton në takim"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*