Pr esidenti i Turqisë Erdogan do të “p ushtojë” hënën

Kënga e f amshme e Frenk Sinatra “Më merr në Hënë”, shumë mirë do të ishte një nga r efrenet e pr eferuara të presidentit turk Erdogan tashmë. Kjo pasi ai nuk e fsheh aspak amb icien e tij dhe planin për të shkuar në Hënë.

Turqia pr ej disa v itesh po ndërton një pr ogram h apësinor të një niveli shumë të mirë, dhe synon që të ketë pjesën e vet, pas tokës dhe detit dhe në q iell. Erdogan do të shp rehej vetëm pak kohë më parë: Këmbët tona janë në tokë, por sytë tanë janë dr ejt hapësirës. Rrënjët tona mbeten në tokë, por degët tona shkojnë në qiell.

Fjalimi i fr ymëzuar e madje poetik i Erdogan, u tr ansmetua në te levizion, i sh oqëruar me ef ekte sp eciale. Dhe me këto fjalë lideri turk vijoi fjalimin e tij për Hënën: Shpr esoj se kjo rrugë që do të çojë Turqinë në kl asifikimin më të lartë për garën e hapësirës, të kryhet me su kses.

Pra nuk ka më Libi, Siri apo Kaukaz. Por as Mesdhe dhe Det të Zi. Në këtë pikë pr esidentit turk tejkalon cdo ambicie tokësore dhe d etare, k onkrete apo jo, për të shkuar në një drejtim që vendi i gjysmë hënës nuk e kishte me nduar asnjëherë më parë.

Be the first to comment on "Pr esidenti i Turqisë Erdogan do të “p ushtojë” hënën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*