Pre sidenti Ilir Meta nxjerr videon nga Shkodra: Ja si bl ihen v otat në Shqipëri

Pr esidenti i Shqipërisë, Ilir Meta ka pu blikuar videon në Shkodër ku p retendohet se ka patur te ntativa të bl erjes së vo tave.

Meta thotë se në këtë f ormë bl ihen v otat në Shkodër, dhe me letra i mësojnë qytetarët se si dhe kë do të v otojnë.

Në vi deo dallohet një l istë me emra dhe numra, që pr etendohet se sa v ota s iguron secili. V ideo në fjalë q arkullon pr ej ditësh, dhe dy qytetarët e kapur d yshohet se mbl edhin v ota për PSD.

‘’A e sh ikoni si blihen v otat në Shkodër, ja si blihen v otat Shqipëri, i kapin po licët e nd ershëm, ja ku i keni letrat, ku mësohen si do v otojnë. Je i vjetër me ble vo ta i thotë po licit. Jo unë i thotë, jo të këtij. Nuk ka nevojë.’’- tha Meta.

Be the first to comment on "Pre sidenti Ilir Meta nxjerr videon nga Shkodra: Ja si bl ihen v otat në Shqipëri"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*