Pr esidenti kroat: Nuk mund të of roj ga ranci për Thaçin

Pr esidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq ka de mantuar shk rimet në media në Serbi se kinse ai i ka of ruar ga ranci Hagës për mu ndësuar ish-pr esidentit të Kosovës, Hashimi Thaçi që të mbr ohet në li ri. Thaçi po ak uzohet për kr ime lu fte dhe kr ime k undër njerëzimit nga Dhomat e Spe cializuara dhe Zyra e Pr okurorit të Sp ecializuar.

“Kjo është e pam undur, nuk mund të jap ga ranci të tillë sepse kjo nuk është ko mpetencë e im ja”, ka thënë ai duke iu u përgjigjur pyetjeve të ga zetarëve gjatë vizitës në qytetin kroat, Sisak.

Be the first to comment on "Pr esidenti kroat: Nuk mund të of roj ga ranci për Thaçin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*