Pse o Z ot pse? Makina pë rfundoi mes dy kamionëve, pesë antarët e familjes dh anë shp irt në vend

Pesë personat e një familje kanë hu mbur je tën pasi makina e tyre u sh typ mes dy kamionëve. Për pla sja e tme rrs hme në Santa Maria do Para, Brazili verior, pati një fund tr agj ik. Marcio Ramos de Souza, 45 vjeç dhe gruaja e tij Dina Charlen, 39 u v ra në së bashku me dy fëmijët e tyre të vegjël.

Në makinë ndo dhej dhe një ad oleshente 14-vjeçare, mbesa e familjes Kethenen Wenil, gjithashtu vd iq në vendin e ngja rjes.
Aks identi tr ond itës ndodhi më 19 Pr ill dhe as gjë nuk mund të bëhej për të shp ëtuar ndonjë nga pesë pasagjerët. Pa mjet e filmuara tregojnë se makina e familjes ishte sht ypur midis dy kamionëve.

Imazhet tregojnë au tomjetin prapa një kamioni në lëvizje të ng adaltë në au tostradën BR-316 javën e kaluar. Një kamion i dytë, që thuhet se mba nte çi mento, af rohet me shp ejtësi pas tyre, duke sht ypur makinën. Pa mjet shqe tësuese tregojnë se makina u shn dërrua në një t op me tali.

Be the first to comment on "Pse o Z ot pse? Makina pë rfundoi mes dy kamionëve, pesë antarët e familjes dh anë shp irt në vend"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*