Qytetarët or ganizohen të mbl edhin para për t’ia blerë një iP hone 12 ak torit Çun Lajçi

Ak tori i mirënjohur kosovar, Çun Lajçi, ka rrë fyer se për tetë muaj nuk e ka shp enzuar fare pe nsionin e tij, pasi që siç thotë atij është i da shuruar në teknikë.

Përmes një postimi në rrjetin social Fa cebook, Lajçi ka thënë se i ka ku rsyer paratë që ta blejë një telefon të modelit iP hone 12.

“I phon 12 ma rr udhë sy nin me ato rru sh kamerash, që po ua shoh an alistave, gazetarve e pa nelistave çdo natë, (fo rt e d ua), e thojsha shtre ngoje rr ypin, bani bashkë paret e bleje th iun!”, shkruan ai në Fa cebook.

Por ak tori rr ëfen t utje se kur u in fektua me CO VID-19, të rhoqi nga banka paratë për të cilat tha se nuk i dalin as për il açe.

“Kur me mbë rtheu Co vidi u tu ta se po vd es, e men zi shkova deri të banka. Merri paret i thashë vetës, se tybe s’të dalin për il açe! Merri se n’v orr nuk t’vyen telefoni!”. Ka shkruar Lajçi në Fa cebook.

E qytetarët në postimin që ka bërë vetë Çun Lajçi janë shp rehur të ga tshëm që të ko ntribuojnë me mjete f inanciare dhe ta ndi hmojnë ak torin që ta blejë një iP hone 12.

Disa nga ta janë shprehur të gatshëm të dhurojnë nga 20 euro, e ka pasur edhe të tjerë që kanë of ruar nga 50 euro.

Be the first to comment on "Qytetarët or ganizohen të mbl edhin para për t’ia blerë një iP hone 12 ak torit Çun Lajçi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*