Rama nxj err pamjet, përfundon sp itali i Erdoganit në Fier (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama ka p ublikuar pamjet nga Spi tali i Fierit, i cili po merr formë gjithnjë e më shumë. Rama shkruan në “Fa cebook” se sot është dita e 89 e ndë rtimit në ka ntier, ndërsa kujtojmë se ky spi tal është bërë nga qe veria turke e Erdogan.

Ky i fundit pre mtoi se do ta bënte gati Spi talin e Fierit për tre muaj. Ndërsa, siç duket nga pamjet, një ditë para pë rfundimit, sipas pr emtimit, sp itali ka marrë formë dhe është thuajse ga ti.

Rama sj ell pamje edhe bre nda dhomave të sp italit, ku shihet se tashmë janë rre gulluar e kompletuar me dys hekë, la vamanë, fri goriferë e ra fte, që do të shë rbejnë për të shtru arit.

Be the first to comment on "Rama nxj err pamjet, përfundon sp itali i Erdoganit në Fier (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*