Rama/ Po erdhi PD në p ushtet, as mos t’ju shkojë mendja për v aksina!!!

K ryeministri u bëri th irrje qytetarëve që ta v otojnë pasi ndryshe, q everia pasardhëse nuk do të m und të s igurojë aq v aksina a nti-COVI D, sa kabineti i tij.

LEZHË- “S’ka më doza kështu si tani po ikëm ne,“-u shpreh Rama gjatë një aktiviteti p olitik në Lezhë. Gjatë pre zantimit të kandidatëve për d eputetë, k ryeministri u bëri thirrje qytetarëve që ta votojnë pasi ndryshe, q everia pa sardhëse nuk do të m und të s igurojë aq vaksina a nti-COVI D, sa kabineti i tij.

“Ata krijojnë varta inf ektimi! Më thoni një gjë që kanë bërë; u ka mbetur këngë l ibralizuam v izat, futëm Shqipërinë në N ATO. Nuk ishte fare puna e tyre, ishte pr oces shumë-vj eçar. Nuk ka një sp ital, një shkollë, një qendër sh ëndetësore që të themi; këta e bënë. Duan të kthehen në de tyrë. As mos t’ju shkojë m endja që va ksinat do të vijnë kështu siç po vijnë, nuk ka për të ndodhur. Do t’ju them çfarë do të ndodhte! Se thonë ca të tjerë që po i merr nga lekët e tua. Po me lekët e p opullit i bënin edhe këta të tjerët,”-tha Rama.

Be the first to comment on "Rama/ Po erdhi PD në p ushtet, as mos t’ju shkojë mendja për v aksina!!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*