Ramush Haradinaj b efason, tregon arsyet se pse nuk do e v otojne Vjosen !!

Haradinaj krye tar i Aleances per Ardhme rine e Kosoves ka folur rreth çeshtjes se zgj edh jes se pr esidentit. Ai thek soi se AAKja ka arsye te mjaf.tueshme te mos ia jap voten Vjosa Osmanit per kete p ost.

Haradinaj ne Pr e ssing të T7 ka thene se i fr ikesohet situ atave kur Osmani duhet te m arre ndonje vendim te shpej te ne emer te Kosoves.

Une per sonalisht i kam v uajt pasojat e disa vendimeve te shpe jta më herët si rasti i De markaci onit e Zajednices, tha Haradinaj.

Si pas tij kjo eshte një arsye e mjaftueshme qe par tia e tij te mos e nd ihmoje zgj edhjen e Osmanit pr aesi dente.

Be the first to comment on "Ramush Haradinaj b efason, tregon arsyet se pse nuk do e v otojne Vjosen !!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*