Ramush Haradinaj e fillon mëngjesin e Bajramit duke shp ërndarë ëmbëlsira për p olicët

Kryetari i Al eancës për Ar dhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mëngjesin e F itër Ba jramit e ka ni sur me mi rënjohje për ata që çdo herë janë në kr ye të de tyrës.
Në rrjete sociale, Haradinaj nd au fotografi duke shp ërndarë ëmbëlsira për p olicët e Kosovës.
“Mëngjesin e Ba jramit të Madh, e nisim me mi rënjohje për ata që çdo herë janë në kr ye të de tyrës.

Të da shur ba shkëkombas shqiptarë my slimanë! Ndj enja e af ërsisë, pë rkushtimit, më shirës e b ujarisë, që re flekton kjo fe stë e madhe, të na pë rcjellin e ba shkojnë çdo herë.
Qof shin të pranuara lu tjet dhe agj ërimi juaj.
Ur ime Fe stën!”, ka shkruar kr eu i AAK-së.

Be the first to comment on "Ramush Haradinaj e fillon mëngjesin e Bajramit duke shp ërndarë ëmbëlsira për p olicët"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*