Re kord shikueshmërie në B BC, videoja e he roit shqiptar që nd aloi makinën në Tiranë bën xh iron e botës

Një person është fu tur sot me makinë me spërmes sheshit “Skënderbej” duke rre zikuar jetën e qytetarëve duke bërë ma novra të rr ezikshme p ërgjatë hapësirës së saj.

Personi 32-vjeçar i id entifikuar si Arben Mema, është ne utralizuar nga i riu 22-vjeçar i quajtur Klodian.

Nje ngj arje e till ndodh vetem neper fi lma por ja qe ne vendin tone mund te ndodhin dhe hi stori te tilla.

Be the first to comment on "Re kord shikueshmërie në B BC, videoja e he roit shqiptar që nd aloi makinën në Tiranë bën xh iron e botës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*