Ridvan Berisha: O me lo çk tsh pirtit i du Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin

Gazetari Ridvan Berisha është pë rplasur as hpër në një li dhje di rekte me kr eun e Si ndikatës së Pav arur të RTK-së, Fadil Hoxha.
Berisha ka thënë se e do Kadri Veselin “me l oçkë e me sh pirt”, ndërsa Hoxha duke qe shur i tha se këtë nuk e kishte pr anuar më parë duke e quajtuar “ek skluzive” de klaratën e Berishës.

“Unë sot nuk jam në ekran të RTK por RTK-ja edhe pa mua sot ka ngj yra, ka pl uralizëm. Unë skam qenë asnjëherë dr ejtor gj eneral i RTK-së, nuk kam asnjë ar sye ta mb ajë av okatinë e tyre. Unë po ta them që me lo çkë e shpirt e du, sa me e ditë i, Kadri Veselin” dhe Hashim Thaçin tha Berisha.

“Ek sluzive kjo, për herë të parë e tha”, ka sht uar Hoxha.

“O me shp irt e du Kadri Veselin e Hashim Thaçin o bab lok, se ti vec këtë gjuhë e kupton. Ti me më shi të me nd mu për de mokraci është si me i shi të mend Enver Hoxhës në kohën kur in timidimi i li risë së shpr ehje ka qenë do ktrinë e sistemit”, i është përgjigjur Berisha

Be the first to comment on "Ridvan Berisha: O me lo çk tsh pirtit i du Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*