Rr ëqeth me rr ëfimin aktorja e njohur turke: Ata ka na p oshtëruar për shumë vite, kam punuar shumë

Aktorja shumë e njohur për shq iptarët, me rolin e saj në serialin “D ashuri e nd aluar”, Hazal Kaya ka bërë një d eklaratë të f ortë për ind ustrinë e filmit në Turqi.

E ftuar në një pr ogram televiziv së fu ndmi, aktorja tha se ata janë posh të ruar pr ej v itesh derisa pr ojektet e tyre nisën të sh iteshin jashtë vendin.

“Prej v itesh jemi p osh tëruar si akt orë dhe kemi j etuar si njerëz pa p erspektiva. Mendonin se ishim aty për shkak të bukurisë dhe jo t alentit. Por ishte dr ejtësia hy jnore që vite më pas bëri që s erialet tona të sh iteshin nëpër botë dhe të vlerësoheshin.

Ne aktorët kemi punuar shumë për këtë indu stri. Askush s’ka punuar më shumë se ne dhe sërish ne su lmoh e sh im, nga të gjitha anët. Hi storia ndr yshoi kur serialet nisën të sh iteshin ja shtë vendit”-tha Kaya.

Be the first to comment on "Rr ëqeth me rr ëfimin aktorja e njohur turke: Ata ka na p oshtëruar për shumë vite, kam punuar shumë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*