Rusia me d eklaratë ndryshe: Tani po fillon “Epoka e Shqipëtarëve”, ditë të zeza për Serbinë

Epoka e shqiptarëve në Ballkan ka filluar, ndërsa për po pullin serb 25 v itet e ardhshme do të jenë të errëta, thotë në një int ervistë për mediat serbe, Anja Filemonit, anëtare e Akademisë së Shk encave Ruse.

“Pr ojekti i Shqipërisë së Madhe ka m arrë një impuls të ri. Duket se Perëndimi e ka pë rmbyllur fazën e parë, dhe ajo ka përfunduar në vitin 2008 me shp alljen e pa v arësisë së Kosovës. Tani fillon faza tjetër, e cila shkon në nivele tjera, e që ka të bëjë me k omunat me shumicë shqiptare në Serbi, siç janë Presheva, Bujanoci dhe Medvegja”.

Ajo thotë se Serbia duhet të shq etësohet për këtë r ealitet, pasi s istemi a rsimor i Shqipërisë dhe Kosovës po un ifikohet, e ai po përfshinë edhe ko munat jugore të Serbisë.

Por përveç kësaj thotë se Shqipëria dhe Kosova kanë filluar edhe pr ojekte të përb ashkëta ek onomike, siç është a utostrada. “Kufijtë midis Shqipërisë dhe Kosovës nuk ekz istojnë. Është vetëm çështje kohe para se territorit të Shqipërisë t’i bashkohet edhe e asht uquajtura R epublikë e Kosovës”.

Në 25 v itet e ardhshme sipas saj Serbinë e pret një perspektivë e zy mtë, jo vetëm shk aku i p olitikave të Perëndimit, por edhe për fajin e politikave të brendshme që po i apl ikon shteti serb, veçanërisht me miratimin e l igjit për pa kicat ko mbëtare, që sipas saj do të jetë v edkjeprurës.

Be the first to comment on "Rusia me d eklaratë ndryshe: Tani po fillon “Epoka e Shqipëtarëve”, ditë të zeza për Serbinë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*