S urpriza, moderatorja e njohur merr më shumë v ota se Berisha

M oderatorja e njohur e “W ake Up”, Oriela Nebijaj ka s urprizuar me r ezultatin e arritur në njësinë numër 10 në kryeqytet.

Nebijaj, e cila ka ndidon e 18-ta në listën e PD-së për Tiranën, ka arritur që të lërë pas edhe f igura hi storike, si ish-kr yeministri Sali Berisha. Ajo ka m arrë 469 v ota, ndërsa Berisha vetëm 238 v ota.

Në këtë njësi, për herë të parë në vend, u impl ementua v otimi el ektronik dhe përgjigja e v otave rrj edhimisht u pu blikua më parë kr ahasuar me KZAZ e tjera të Tiranës.

Disa nga kandidatët që kanë m arrë më shumë v ota se të tjerët tek PD dhe PS në njësinë 10 në Tiranë

Be the first to comment on "S urpriza, moderatorja e njohur merr më shumë v ota se Berisha"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*