Sa krifica E Nënës, Mban M bi Shpinë Çdo Ditë Vajzën E Saj Të Pa ralizuar (Video)

Në fshatin Stroskë të Prenjasit, Alesia është një vajzë 11 vjeçare, mj aft e zgj uar. Dë shira e saj më e madhe është që të st udiojë, në shkollë është e da lluar dhe nuk ka mu nguar asnjë ditë edhe pse gje ndja e saj shë ndetësore e pe ngon të jetë si gjithë ba shkëmoshataret e saj. Vajza nuk mund të ecë dot.

E ëma e saj Zhaneta sa krifikon që vajza të shkollohet çdo ditë e merr në krahë dhe e çon në shkollë.

“Nuk kemi mundësi ekonomike ta dërgojmë vajzën në shkollë. Vetëm KEMP-in kemi dhe një ndihmë të vogël ekonomike si bu rim të ar dhurash. Nuk na da lin. E marr në krahë e dërgoj në shkollë. Vajza nuk do të qëndrojë në shtëpi. Është e së murë shumë, doja ta ko ntrolloja në sp ital. Në Tiranë në sp ital kam kë rkuar por nuk më kanë ndi hmuar. Nuk më kanë dhënë shp resë.

Dua ti si guroj tr ansportin. I thashë mësueses do ta sj ell edhe për pr ovim pastaj nuk mu ndem më ta çoj në shkollë. Vajza më pa me in at. Në mësime është e para në klasë. Edhe në shi, në ac ar e çojë në shkollë. Ne nuk kemi bërë asnjë mu ngesë në shkollë gjithë vitin. Vë shtirësi ka plot. Edhe kur shkojmë në Tirane me zi lë vizim. Tr ansporti është shumë pr oblem”.

Edhe mësuesja e m err në krahë kur Alesia shkruan me shkumës në tabelën e z ezë “Prindërit e saj janë he ronj, e sje llin çdo ditë në klasë. Mëson shumë dhe është nxënësja më e mirë e klasës”.
Vetë vajza mes nga shërimave thotë se dë shiron që kur të rritet të bëhet mësuese “Kam ne vojë për një makinë që mami mos të lo dhet, dua të mësoj që të bëhem mësuese”.

Be the first to comment on "Sa krifica E Nënës, Mban M bi Shpinë Çdo Ditë Vajzën E Saj Të Pa ralizuar (Video)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*