Sa z emër të madhe paska! Adelina Ismajli ka ndërtuar 12 shtëpi për shq iptarët që s’kanë

Këngëtarja e mirënjohur shq iptare, Adelina Ismaili, është gjithmonë në qendër të v ëmendjes kur në pyetje është m uzika e saj.

Ajo ndër vite e ka a rgëtuar p opullin shqiptar si int erpretuese e shumë hiteve, të cilat në d iskografinë shq iptare mbesin të pavd ekshme.

Më pak se sa për m uzikën e te levizionin, Adelina duket të jetë e njohur në p ublik edhe për hu manizmin e saj, të cilin e ka ruajtur me f anatizëm në mënyrë sekr ete.

Be the first to comment on "Sa z emër të madhe paska! Adelina Ismajli ka ndërtuar 12 shtëpi për shq iptarët që s’kanë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*