Selim Hasanaj: Unë m ishin e d errit e ha, Shqiptarët e Maqedonisë janë a nalfabet

Gazeta KOSOVALBEMIGRANT. COM shkruente se në Oslo u vu gurthemeli i xhamisë “shqiptare” për “shq iptarët” që jetojnë atje. Së bashku me shkrimin ishte edhe nji fotografi ku shifej se si personat e a utorizuem me lo patë në dorë h edhin gurin e th emelit. Shkrimi sq aronte se aty veç më rgimtarëve “shqiptarë”, që kr yesishtë janë nga tr ojet shqiptare në Maqedoni, ishin edhe dy m usafirë sp ecialë, dy Amb asadorë shteti: Ambasadori i Maqedonisë dhe ai i Arabisë Saudite.

Pr ita për të ba këtë shkr im per një arsye, doja të m errja vesht se cilët nga inte lektualët e v etdeklaruem dhe p atriotët e vetshpallun ishin aty të pr anishëm. Nuk muejta me ma rrë të dhana të sakta, prandaj të su lmoj pa fakte nuk mu ndem.

Do të ndë rtohet xhamija dhe jo çfarëdo, por do të ndë rtohet obj ekti isl am në kr yeqendren e vi kingve norvegjezë, në K ristiania-n e dikurshme, Oslo-n e tashme, në një hapsinë prej 1800 metrash katror. D eklaratat e të pranishmëve derisa hi dhej gu rthemeli ishin plot entu ziazem dhe me plot gëzime. Kjo do të jetë një ditë h istorike për të ardhmen e femijëve tanë, kishin thanë njëzani të pr anishmit.

Be the first to comment on "Selim Hasanaj: Unë m ishin e d errit e ha, Shqiptarët e Maqedonisë janë a nalfabet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*