SHBA ben a pelin e f orte: Mos u dhetoni ne Shqipëri, vend me rr ezik te larte

De partamenti amerikan i Shtetit ka shtuar këtë javë të paktën 116 vende në listën e atyre ku këshillon të mos u dhëtohet, duke futur Britaninë, Kanadanë, Francën, Izraelin, Meksikën, Gjermaninë e vende të tjera, duke përmendur si arsye “nivelin shumë të lartë të inf eksioneve me COVI D-19”.

D epartamenti amerikan i Shtetit i bën r ekomandimet mbi u dhëtimet në katërt nivele. Në nivelin e katërt futen ato vende që sipas a utoriteteve amerikane paraqesin rr ezikun më të lartë për të u dhëtuar.

Mes vendeve ku D epartamenti amerikan i Shtetit nuk r ekomandon u dhëtimin përfshihen edhe Shqipëria e Kosova.

Të hënën, D epartamenti i Shtetit tha se do të rr iste numrin e vende ndaj të cilëve do të su gjeronte r ekomandime të f orra për të mos u dhëtuar me rreth 80% në të gjithë botën.

De partamenti i Shtetit tha të hënën se masa nuk nënkupton një r ivlerësim të situatës shë nd etësore akt uale në disa vende, por pë rkundrazi “r eflekton një rregullim në s istemin kë shillimor të u dhëtimit të D epartamentit të Shtetit për t’u mbështetur më shumë në vlerësimet ekz istuese ep idem iologjike të Qendrave amerikane për Ko ntrollin dhe P arandalimin e Së mu ndjeve”.

Rekomandimet nuk janë të d etyrueshme dhe nuk i nd alojnë amerikanët të u dhëtojnë.

Be the first to comment on "SHBA ben a pelin e f orte: Mos u dhetoni ne Shqipëri, vend me rr ezik te larte"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*