SHBA kërkon largimin e UNMIK-ut nga Kosova sepse

Përfaqësuesi i SHBA-së në Këshillin e S igurimit ka kërkuar që misioni i UNMIK-ut të shkojë drejt përfundimit.
Në takimin e Këshillit të S igurimit të OKB-së për Kosovën që po mbahet në formë v irtuale, p ërfaqësuesi i SHBA-së ka thënë se UNMIK-u ka kohë që ka përfunduar q ëllimin për çfarë është vendosur në Kosovë dhe tani duhet të mb yllet.

“Misioni i UNMIK-ut ka një kohë të gjatë që ka përmbushur mi sionin e tij dhe tani UNMIK-u të shkojë drejt mb ylljes”, tha ai.

Ai po ashtu përgëzoi Kosovën për zgj edhjet pa rlamentare tr ansparente dhe v endosjen e m arrëdhënieve d iplomatike me Izraelin.

Në të njëjtën kohë SHBA ink urajoi Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë me d ialogun, derisa përmenden m arrëveshjet e 4 sht atorit të nënshkruara në SHBA.

Be the first to comment on "SHBA kërkon largimin e UNMIK-ut nga Kosova sepse"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*