Shefqet Krasniqi: Po ta di nin njerëzit çfarë vl ere ka agjë rimi do ta pr isnin e pë rcjellnin me l ot

Ho xha Shefqet Krasniqi ka thënë se si kur ta d inin njerëzit çfarë vl ere ka agj ërimi do ta pr isnin e p ërcjellnin me l ot.

Krasniqi po ashtu tha se përmes agjë rimit, Al lahu nuk do me na rë ndu por do me na ngr it lartë.

Sikur ta kishin dit njerëzit çfarë shp ërblimi ka prej agj ërimit, sa dush para me i dhanë, veç mate sa ki peshë qaq pare po t’i mati nd aq flo rinj, nuk e pr ish një ditë.

Për atë Pe jgamberi ka thënë agj ëruesi ka dy gë zime. Kur bën if tar e ka gë zimin: O Z ot, qe lën sytë, gë zohet që e q oj edhe një ditë në vend për ha tër të Zo tit dhe gë zimin e dytë e ka kur del para Zo tit në ditën e ki ametit”, tha Krasniqi

Be the first to comment on "Shefqet Krasniqi: Po ta di nin njerëzit çfarë vl ere ka agjë rimi do ta pr isnin e pë rcjellnin me l ot"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*