Shefqet Krasniqi: Vjosa Osmani është da shur të be tohet në K uran , Ku shtetuta është veç letër

Ho xhë Shefqet Krasniqi ka thënë se pr esidentja Vjosa Osmani është da shur të b etohet në librin e sh enjt my slimanë K uranin.

Ai ka thënë se Ku shtetuta është vetëm një letër dhe se nëse pr esidenti i përket b esimit my sliman do të duhej të be tohej në Kuran.

“Hala Bideni pa ardhë në shtëpinë e Bardhë flitet për f enë e tij. A është ma rre te ta? A është ma rre te ta be timin me ba në Ka tedrale. Pse nuk b etohen te na me Ku ran.

Ku shtetuta është letër bre. Unë këtë e kam thënë pr esidenti i Kosovës duhet të be tohet në Ku ran nëse është my sliman, e në është kat olik në Bibël, se ai nuk është betim përndryshe”, tha Krasniqi.

Be the first to comment on "Shefqet Krasniqi: Vjosa Osmani është da shur të be tohet në K uran , Ku shtetuta është veç letër"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*