Shkuan me mision në Afrikë, m urgeshat shqipëtare kthehen sh tatzënë

K isha K atolike ka nisur një h etim për rastin e dy m urgeshave të cilat rezultuan se pr isnin një fëmijë.

Mediat dhe h etuesia shkruajnë se mu rgeshat kanë mbetur shta tzënë gjatë m isionit që kanë kryer në Afrikë.

I dentiteti i dy mu rgeshave nuk bëhet me dije por mësohet se ato janë me or igjinë nga Shqipëria dhe i përkasin dy m anastireve të ndryshëm.

Be the first to comment on "Shkuan me mision në Afrikë, m urgeshat shqipëtare kthehen sh tatzënë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*