SHO KUESE / Nga Franca Vjen D eklarata SK ANDALOZE: ”Kosova Është Te rritor I Ma rrë Nga Serbia”

Deputeti francez në Parlamentin Evropian, Thierry Mariani ka reaguar pas që ndrimit të Spanjës nd aj Kosovës për ndeshjen ku alifikuese të bo tërorit në futboll.

Ai i ka dë rguar mesazh Komisionit Evropian që pranimi i Kosovës në Bashkimin Evropian do të sjellë pr obleme.

Mariani ka shkuar edhe më tej, duke e quajtur Kosovën ‘Te rritor të ma rrë nga Serbia’.

“Nëse Ko misioni Evropian ën dërron të sje llë Kosovën në Bashkimin Evropian, futbolli na kujton se 5 vende evropiane për f at të mirë ende re fuzojnë të nj ohin këtë te rritor të ma rrë nga Serbia dhe st atusin e shtetit të pav arur” ka shkr uar Mariani në t witter.

Be the first to comment on "SHO KUESE / Nga Franca Vjen D eklarata SK ANDALOZE: ”Kosova Është Te rritor I Ma rrë Nga Serbia”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*