Shota për gratë shqiptare: Ha bitna kur i shoh gratë që ha jnë si gj oja! (VIDEO)

Ak torja Shota Baraliu, e shn dërruar për një moment edhe në këngëtare, ka qenë në in tervistë të emisionit Ex press Ro zë
Shota në këtë in tervistë ka tre guar për punën e saj më të re, si një punëtore e m arketingut në Ndërmarrjen “Pa strimi” në Prishtinë.

Por, kr ahas kësaj ajo është duke u ma rrë me ma rketing derisa në njëfarë fo rme ka pë rqeshur gratë që e kanë “ba rkun e madh”.

“In spirim duhet me pas çdo femër, unë mendoj. Kur unë i shoh femrat me ba rka të m ëdhenj qekaq (bën me mi mikë me d uar ba rkun e madh). Unë h abitna kur i shoh femrat që ha jnë si gj oja, a e dinë, bash me çu ditin. Çdo femër duhet me e pas tr upin në fo rmë. Ka mundësi për këtë, kur ka mundësi pse mos me e bo”, ka thënë ajo në in tervistën e saj për Ex press Ro zë.

Be the first to comment on "Shota për gratë shqiptare: Ha bitna kur i shoh gratë që ha jnë si gj oja! (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*