Shp ërthen në l ot babai i Agon Musliut: Te ntuan me ma mb yllë go jën por e kam veç një p yetje

Naim Musliu, babai i të riut Agon Musliu që vd iq teksa ishte në ka rantinë në Qe ndrën Studentore, ka shpë rthyer në lo t gjatë emisionit në kanal10.
Ai thotë se kërkon dre jtësi për djalin e tij.

“Djali jem më pë rket mua si prind dhë nënës së tij, familjes Kosovës, nuk po kërkojmë diçka tjetër përveç se dre jtësi. Kush e de vijoi djalin tem prej aeroportit të shkojë. Nuk ishte Agoni për ka rantinë, dikush me da shje, me që llime të kë qija e dre jtuan djalin tim drejt vd ekjes”, ka thënë Musliu.

Ai ka ak uzuar po litikanët (që nuk i përmend me emër) se kanë te ntuar t’ia mby llin go jën.
“Kanë t entu me ma mb yllë go jën, tash sa ka nd iku që të mos kem një pë rkrahje, unë kam pasë p ërkrahje, me pë rkrahjen e stu dentëve është bërë pll akata”, ka thënë Musliu,

“B oll kam p ritë se mos po zb ardhet ky ra st por sic po e shoh nuk do të ketë dr ejtësi për djalin tem në këtë vend. De risa ta kam fr ymën e fundit do të jap ma ksimumin për zb ardhjen e dr ejtësisë për djalin tem”, ka thënë ai.
“Të zb ardhet gjithçka që nd odhi prej aeroportit deri në fund të jetës së djalit tem”, tha ai

Be the first to comment on "Shp ërthen në l ot babai i Agon Musliut: Te ntuan me ma mb yllë go jën por e kam veç një p yetje"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*