“Shp irti vëllait, sot bëhen dy vite pa ty” Një mesazh pr ekës nga i mbijetuari i t ragjedisë në Letoni

Dje u bënë plot dy vite nga inc identi tr agjik pr ej të cilit ndë rruan j etë dy u shtarakët shqiptarë, nëntetare Zarife Hasanaj dhe majorit Klodian Tanushi. Më 6 m aj në bazën e N ATO-s në Letoni, shp ërthimi i një mine do t’i merrte j etën nëntetares Hasanaj dhe do të pl agoste rë ndë majorin Tanushi, i cili ndë rroi jetë disa ditë më pas.

Në mëngjesin e datës 6 m aj 2019, i pla gosur mbeti dhe rr eshteri Julian Kapaj, i cili arriti t’i mb ijetojë tragjedisë. Pikërisht ai ka kujtuar këtë të enjte dy kolegët e ndj erë, përmes këtij mesazhi pr ekës.

“Shp irti i vëllait. Sot bëhen 2 vite pa ty . L avdi D ëshmorit të Atdheut Klodian Tanushi dhe motrës Zarife Hasanaj. Ju qoftë dheu i lehtë ! Do jeni përherë në z emrën time” !

Be the first to comment on "“Shp irti vëllait, sot bëhen dy vite pa ty” Një mesazh pr ekës nga i mbijetuari i t ragjedisë në Letoni"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*