Shpall f itoren dhe PS, Erion Veliaj i dr ejtohet ѕ oсialistëve: Ja ѕa m andate na nxjerrin ѕ ondazhet

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka shp allur f itoren e Partisë Socialiste në zgj edhjet e mbajtura ditën e sotme në Shqipëri.

Në një dalje p ublikë ku Kryetari i Bashkisë ishte s iguruar që ta mbushte me të rinj që bë rtisnin për f itoren, Veliaj d eklaroi se sipas të gjitha s ondazheve PS del f ituese me 71-72 m andate, duke shtuar se s ondazhet e tyre i nxjerrin dhe më shumë.

“Shokë Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Ka qenë një ditë fr ymëdhënëse. Ka qenë një ditë e gjatë. Mezi pr es ta çoj deri në fund pr ocesin e numërimit. Të gjitha s ondazhet na kanë nxjerrë fitues me 71 m andate.

Lajmi i dytë më i mirë është se pr ojeksionet tona na nxjerrin me më shumë m andate, por megjithatë duhet të pr esim me shumë durim përfundimin e pr ocesit të numërimit. I falenderoj të gjithë ata që shërbyen sot si vëzhgues, edhe si patronazhistë, shumica e kutive të v otimit janë nisur drejt vendeve të numërimit të v otave, l ipset që të kemi durim.

Të numërohen votat tona të f itores, dhe të partive të tjera. V otat duhen numëruar të gjitha, dhe të atyre që nuk kanë vëzhgues. Të gjitha so ndazhet shp allin PS f ituese, u kërkoj të gjithëve që ta r espektojmë pr ocesin deri në fund, nesër do të kemi mundësi që tiu shtrijmë dorën dhe k undërshtarëve tanë,” tha Veliaj.

Be the first to comment on "Shpall f itoren dhe PS, Erion Veliaj i dr ejtohet ѕ oсialistëve: Ja ѕa m andate na nxjerrin ѕ ondazhet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*