Shpr esoj ta keni seriozisht”, Murrizi për shk arkimin e Metës: Do të na bëjë mirë të gjithëve një ha jdut më pak

Në se ancën e sotme pl enare, Ku vendi pr itet që të vo tojë an ëtarët e Ko misionit He timor për shk arkimin e Pr esidentit Ilir Meta.
Gjatë fjalës së tij nga fo ltorja e Pa rlamentit, Myslim Murrizi i cili është emëruar edhe nënkryetar i komisionit tha se do të jetë në atë ko mision për të parë se riozitetin e ak uzave që Taulant Balla ar tikuloi nd aj kr eut të shtetit në Ku vend.

Po ashtu, Murrizi tha se nëse Ku vendi dhe gjy kata do të ve ndosë, ai vetë me ndon se “do të na bëjë mirë një ha jdut më p ak.”
Murrizi, megjithatë në më nyrë fi gurative, duke iu dr ejtuar Ballës tha se nëse shk ëputet “kjo kokërr te spie” të tjera mund të pa sojë nga gr upi i tij dhe të tjerëve.

Be the first to comment on "Shpr esoj ta keni seriozisht”, Murrizi për shk arkimin e Metës: Do të na bëjë mirë të gjithëve një ha jdut më pak"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*